Întreţinerea şi exploatarea plantațiilor de dud - Fertilizarea

Index articol
Întreţinerea şi exploatarea plantațiilor de dud
Fertilizarea
Întreţinerea şi lucrarea solului
Irigarea plantaţiilor de dud
Exploatarea raţională a plantaţiilor

 

Fertilizarea

 

Necesarul de îngrăşăminte chimice şi naturale pentru plantaţiile de dud este condiţionat de o serie de factori cum ar fi: producţia de frunză planificată, clima, natura solului. în general pentru asigurarea unei producţii mari de frunză la hectar cu o valoare nutritivă superioară se aplică anual îngrăşăminte azotoase în cantitate de 240kg/ha s.a., administrată în două faze (120 kg s.a. înainte de pornirea în vegetaţie a dudului, 100 kg s.a., imediat după tăierile de producţie) şi 120 kg îngrăşăminte fostatice şi potasice care se încorporează în sol, împreună cu minimum 40 tone de gunoi de grajd, odată cu arătura adâncă de toamnă).